Hvad er Laser?

En laser er en lyskilde, som afgiver yderst rent lys. Med rent lys mener man lys, som kun har een bølgelængde. Lyset fra en laser er meget velordnet, velorganiseret, mens lys fra andre lamper er helt uorganiseret. Dette kaldes på fagsprog, at laserlyset er kohærent.

Definition af laser

Ordet laser er en forkortelse af Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, som betyder lysforstærkning gennem stimuleret udsendelse af stråling. En laser er altså en lysforstærker, hvor strålingen ligger i det synlige område eller en strålingsforstærker, hvor lyset ligger i de infrarøde eller ultraviolette områder.

Klinikken benytter udelukkende Lav-energi laserbehandling (Low Level Laser eller LLLT)

På grafikken er der eksempler på tilstande, hvor lav-energi laser (LLLT) kan anvendes – og med særdeles gode resultater. Bemærk, at disse resultater er understøttet af positive, dobbelt-blinde og randomiserede undersøgelser.

Laseren: 1900-talets Aladdins lampe?

Året var 1966. Dr Endre Mester, professor i kirurgi ved Semmelweissygehuset i Budapest, havde fået et nyt og spændende værktøj: en rubinlaser! Han havde fået penge for at undersøge om lys fra en laser skulle kunne anvendes for at bekæmpe cancer. Derfor udførte han en serie eksperimenter, først på cellekulturer – siden rotter, for at overbevise sig om at laserlyset – dette nye og ukendte slags lys – ikke gav mulighed for noget farligt eller uventet. Han barberede håret af på et område af ryggen hos et antal rotter, og gav derefter forskellige doser laserlys på halvdelen af det barberede området. Den anden halvdel blev efterladt som ubehandlet for reference. Ved små lysdoser hændte intet. Ved større doser voksede håret tilbage hurtigere end på den laser behandlede halvdel – laserlyset havde åbenbart en stimulerende effekt! Ved endnu større doser forsvandt effekten, og ved endnu større doser endnu blev resultatet det modsatte: håret voksede tilbage hurtigere end på den ubehandlede halvdel – man havde fået en hæmmende effekt.
Hans forskningsgruppe gjorde flere forsøg. Kirurgisk påførte man to sår – et på hver side – hos en gruppe nye rotter. Det ene af sårene blev belyst med laserlys, medens det ubehandlede sår blev ubehandlet for sammenligning. Selv her viste det sig, at visse doser laserlys kunne stimulere sårheling, medens væsentlige højere doser laserlys i stedet viste sig at hæmme helingen. Resultatet af disse undersøgelser publiceredes i 1967. I dag – 39 år senere – er der i den medicinske litteratur fra mere end 80 lande blevet publiceret næsten 3.500 forskellige undersøgelser om laserterapi på mennesker og dyr.


Bemærk: klinikken er privat, uden ydernummer og tilskud fra det offentlige.
Klinikkens komplementære arbejdsmetoder, undersøgelser og behandling er ikke alment anerkendt i det etablerede sundhedsvæsen.